Combo 10 Ống Mực Bút Máy Nhanh Khô Sử Dụng Cho Các Loại Bút Máy

22,000  15,000 

Ở đâu rẻ hơn, Shopee hoàn tiền

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

– Chất liệu ống: Nhựa cứng.

– Hình dáng: Hình trụ tròn.

– Kích thước: Độ dài ống mực 50mm.

– Dung tích thực: 0.9ml

– Màu mực: Đen/ Xanh

⛔ Khách Sỉ vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc INBOX cho shop để được hỗ trợ⛔ 

Link mua ở shopee:https://shopee.vn/Combo-10-%E1%BB%90ng-M%E1%BB%B1c-B%C3%BAt-M%C3%A1y-Nhanh-Kh%C3%B4-S%E1%BB%AD-D%E1%B

B%A5ng-Cho-C%C3%A1c-Lo%E1%BA%A1i-B%C3%BAt-M%C3%A1y-Luy%E1%BB%87n-Vi%E1%BA%BFt-Ch%E1%BB%AF-H%C3%A1n-Luy%E1%BB%87n-Vi%E1%BA%BFt-Ti%E1%BA%BFng-Vi%E1%BB%87t-Trung-Nh%E1%BA%ADt-H%C3%A0n-i.316268653.17713942337?sp_atk=414a1be3-f2b2-4ea2-af1a-22a375077d5f

Combo 10 Ống Mực Bút Máy Nhanh Khô Sử Dụng Cho Các Loại Bút Máy

22,000  15,000 

Ở đâu rẻ hơn, Shopee hoàn tiền