Giấy in A4 Paper One – Giấy Photo Định Lượng 70gsm – 500 tờ/ 1 ream – 1 ram ĐL70gsm

138,000  70,800 

Giấy in A4 Paper One – Giấy Photo Định Lượng 70gsm – 500 tờ/ 1 ream – 1 ram ĐL70gsm

138,000  70,800